Pa ystafell wnewch chi ddewis?

Lloches Madog

Wynebwch eich ofnau yn Lloches Madog, yr unig beth sydd yna i golli ydi eich meddwl…

Mi wneith yr ystafell gori hon fynd â chi yn ôl i 1963 lle mae Dr G Williams wedi carcharu un o’ch cyd-chwaraewyr! Rydych yn mynd i’r ystafell i geisio’i achub, ond mae o’n eich cloi chi gyd i mewn! Mae o wedyn yn cynnau’r adeilad hefo tân wrth obeithio dinistrio’r holl dystiolaeth argyhoeddiadol o’i arbrofion lobotomau a’i driniaethau therapi ‘electroshock’. Mae gennych 1 awr i ddianc cyn i’r tân lyncu’r adeilad hefo chi a’ch tîm tu fewn.

Cynhwysedd… 2-6
Anhawster… anodd
Oed… rydym wedi hunan-ddosbarthu yr ystafell i fod yn TUD-13 oherwydd y gôr, trais a’r dwyster ond er hyn cynghorir disgresiwn rhieni.

ARCHEBWCH NAWR

Mai’n noswyl Nadolig, does dim ust yn y tŷ, ddim yr un ust a phob noswyl Nadolig a fu!

Daeth yr anrhefn or corrach yn creu dwm dwm a bloedd, eisau cadw’r presantau i’w hun yr oedd!

Wedi creu cyfres o bosau a chloeon sydd ddim yn agored, a chuddio’r goriad i sled Siôn Corn, o fewn bocs tybed?

Clywais Siôn Corn yn gweiddi “Fyddai methu danfon y presantau ar hyn, Helpwch i mi ddod o hyd iddynt i achub y Nadolig, a’i amddiffyn!” A all eich tîm helpu i ddod o hyd i allwedd sled Siôn Corn?

Cynhwysedd…2-4
Anhawster… Hawedd
Oedd… 8+

ARCHEBWCH NAWR

Tŷ’r Dol,

Ystafell ddianc symudol tŷ dol maint llawn, wedi’i grefftio â llaw a’i ddanfon at garreg eich drws ffrynt!

Yn anffodus mae eich hoff daid wedi marw, chi a’ch teulu sydd gyda’r baich o lanhau ei atig. Ond fel rydych chi yn glanahu yr atig rydych yn dod o hyd i dŷ doliau, wedi’i wneud â llaw ganddo, gyda llythyr yn egluro bod gemau gwerthfawr y teulu  y tu mewn i dŷ’r ddol.

Eich tasg yw datrys y posau a dehongli y codau i gyrraedd gemau gwerthfawr y teulu.

(Yn anffodus nid yw’r posau yn y gêm hon yn cyfieithu’n dda i’r Gymraeg ac ar hyn o bryd dim ond yn Saesneg y mae y ty ddol ar gael i’w chwarae)

Cynhwysedd… 1-6
Anhawster … Canolig
Oed… 8

ARCHEBWCH NAWR

Mae ystafell ddianc yn cynnig gwych i fynd allan gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr neu hyd yn oed noson allan gyda’ch partner. Mae’r ystafell ddianc yn gorfodi pobl i weithio hefo’i gilydd a chyfathrebu i gyrraedd y nod a dianc. Heb ffonau a rhyngweithiau allanol, mae pobl wir yn dod i adnabod eu cyd-chwaraewyr a darganfod mwy amdanynt. Fe ellwch nid yn unig ddarganfod cryfderau a gwendidau eich cyd-chwaraewyr, ond hefyd eich rhinweddau eich hunain, fe allech chi ddysgu mwy am berson mewn awr o chwarae nag mewn blwyddyn o sgwrs.

90 Stryd Fawr, Porthmadog, LL49 9NW

What3Words – ///giggle.purest.classmate

Tel – 07908539713, 01766 513 221

contact@paniqroomswales.co.uk

Facebook & Instagram