Pa ystafell wnewch chi ddewis?

Lloches Madog

Wynebwch eich ofnau yn Lloches Madog, yr unig beth sydd yna i golli ydi eich meddwl…

Mi wneith yr ystafell gori hon fynd â chi yn ôl i 1963 lle mae Dr G Williams wedi carcharu un o’ch cyd-chwaraewyr! Rydych yn mynd i’r ystafell i geisio’i achub, ond mae o’n eich cloi chi gyd i mewn! Mae o wedyn yn cynnau’r adeilad hefo tân wrth obeithio dinistrio’r holl dystiolaeth argyhoeddiadol o’i arbrofion lobotomau a’i driniaethau therapi ‘electroshock’. Mae gennych 1 awr i ddianc cyn i’r tân lyncu’r adeilad hefo chi a’ch tîm tu fewn.

Cynhwysedd… 2-6
Anhawster… anodd
Oed… rydym wedi hunan-ddosbarthu yr ystafell i fod yn TUD-13 oherwydd y gôr, trais a’r dwyster ond er hyn cynghorir disgresiwn rhieni.

Mae’r syrcas leol wedi dod i’r dref, felly rydych chi a’ch ffrindiau wedi prynu tocynnau i weld y ddynes dweud ffortiwn enwog Madam Morgana. Pan ydych chi’n cyrraedd ei phabell, does dim golwg ohoni! A chithau ddim yn disgwyl hynny, rydych yn clywed ei llais. Mae hi wedi dod o hyd i ffordd o gyfathrebu drwy ei phêl risial! Mae’n dweud wrthych bod dynes dweud ffortiwn arall oedd yn cystadlu â hi wedi ei gyrru drwy felltith i fydysawd arall! Yr unig beth a all ddiddymu’r felltith yw adrodd swyn o’i llyfr swynion. A allwch ddod o hyd i lyfr swynion Madam Morgana ac adrodd y swyn a fydd yn ei rhyddhau cyn iddi gael ei cholli am byth?

Mae ei ffawd yn eich dwylo chi!

Cynhwysedd… 2-4
Anhawster… Canolig
Oed… 8+

Tŷ’r Dol,

Ystafell ddianc symudol tŷ dol maint llawn, wedi’i grefftio â llaw a’i ddanfon at garreg eich drws ffrynt!

Yn anffodus mae eich hoff daid wedi marw, chi a’ch teulu sydd gyda’r baich o lanhau ei atig. Ond fel rydych chi yn glanahu yr atig rydych yn dod o hyd i dŷ doliau, wedi’i wneud â llaw ganddo, gyda llythyr yn egluro bod gemau gwerthfawr y teulu  y tu mewn i dŷ’r ddol.

Eich tasg yw datrys y posau a dehongli y codau i gyrraedd gemau gwerthfawr y teulu.

(Yn anffodus nid yw’r posau yn y gêm hon yn cyfieithu’n dda i’r Gymraeg ac ar hyn o bryd dim ond yn Saesneg y mae y ty ddol ar gael i’w chwarae)

Cynhwysedd… 1-6
Anhawster … Canolig
Oed… 8

Mae ystafell ddianc yn cynnig gwych i fynd allan gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr neu hyd yn oed noson allan gyda’ch partner. Mae’r ystafell ddianc yn gorfodi pobl i weithio hefo’i gilydd a chyfathrebu i gyrraedd y nod a dianc. Heb ffonau a rhyngweithiau allanol, mae pobl wir yn dod i adnabod eu cyd-chwaraewyr a darganfod mwy amdanynt. Fe ellwch nid yn unig ddarganfod cryfderau a gwendidau eich cyd-chwaraewyr, ond hefyd eich rhinweddau eich hunain, fe allech chi ddysgu mwy am berson mewn awr o chwarae nag mewn blwyddyn o sgwrs.

90 Stryd Fawr, Porthmadog, LL49 9NW

What3Words – ///giggle.purest.classmate

Tel – 07908539713, 01766 513 221

contact@paniqroomswales.co.uk

Facebook & Instagram