Mae ein gemau dianc symudol yn union fel ystafell ddianc arferol! Yn cynnwys cloeon, cliwiau, codau a rhigolau i chi eu dehongli. Rhaid i’ch tîm weithio gyda’i gilydd a chyfathrebu i gyrraedd un nod a cwbwlhau y dasg. Ond y tro hwn rydym yn caniatáu ichi ddod â chyffro, hwyl, ac ysbryd tîm ystafell ddianc i ddiogelwch a chysur eich ystafell fyw eich hun.

Rydym yn cynnig i chi logi’r gemau dianc hyn am 23 awr!

Nodir bydd y tŷ dol yn cael ei lanhau yn drylwyr ac o fewn canllawiau Covid 19 ar ol bob cwsmer.

Pris rhagarweiniol o £30 (+ blaendal diogelwch o £30, byddwch yn cael hwn yn ôl os dychwelir popeth yn nol yn gyfan)

Hyd at 90 munud i’w gwblhau.

1-6 chwaraewr

Oed 8+ (Oherwydd rhannau bach)

  • Mae’r holl gyfarwyddiadau a phopeth sydd ei angen arnoch yn dod gyda nhw er mwyn datrys y posau.
  • Rydym yn cludo a chasglu am ddim os rydych o fewn 4 milltir i Porthmadog. Codir tâl o 45c y filltir am bob milltir dros 4 milltir.
  • Gallwch gasglu y Tŷ Dol o Borthmadog, bydd angen lle arnoch chi yn eich car ar gyfer y Tŷ Dol gan fod yn rhaid iddo sefyll i fyny yn syth. Bydd angen bws mini ,4×4, neu fan. (Gweler y dimensiynau)
  • Os rydych yn casglu eich hun, nodir bydd angen 2 berson i godi y Tŷ Dol. Mae’n pwyso 17.6kg. Dimensiynau’r tŷ yw 100cm x 40cm x 40cm. (Mae yna olwynion a dolenni er mwyn hwylustod.)
  • Mae Dianc i Fuddugoliaeth yn haws i’w gludo gan ei fod mewn cês dillad vintage a gallai 1 person ei gario.
  • Bydd eich blaendal o £ 30 yn cael ei ddychwelyd ar unwaith trwy’r un dull talu. Gallai gymeryd hyd at 7 diwrnod gwaith os rydych wedi talu trwy’r banc neu PayPal, oherwydd oedi trydydd parti.
  • Disgwylir i chi fynd trwy restr wirio pan mae’r eitem yn cael ei ddanfon atoch ac yn cael ei gasglu, a bydd angen arwyddo ffurflen i gytuno y manylion.
  • Bydd unrhyw gyswllt â staff Ystafelloedd PanIQ yn cael ei wneud yn dilyn canllawiau COVID 19 felly gobeithiwn y byddwch yn dangos yr un parch i ni ac yn gwisgo mwgwd.
  • Bydd y gemau yn cael ei diheintio’n drylwyr a bydd pob rhan ymgyfnewidiol yn cael ei newid ar ol bob cwsmer.

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, croeso i chi cysylltu a ni.

AR ÔL ARCHEBU EICH DYDDIAD BYDD RHWYN YN CYSYLLTU Â CHI I DANFON RHWNG 9 AM – 10AM.